Blog

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tip başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir. Bir başka deyişle kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyadan görünen yüzüdür. Kurumsal kimlik firmlarda ortaya çıkabilecek olan […]

Marka Yönetimi Hakkında

Altmışlı yıllardan itibaren pazar bölümlerinin küçütülmesi ve her bir pazar segmenti içerisinde yer alan rakip ürün sayısının artması ile kendini gösteren rekabet ateşi, 1980’lerin başından bu yana bilgi ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle iyice alevlendi. Rekabet olgusu çağımızın işletmelerini bir yandan yenilik, kalite, tasarım ve fiyat gibi ürüne ilişkin somut değerlerde iyi olmaya zorlarken diğer […]

Sahte Takipçiyle Organik Takipçiyi Nasıl Ayırırız?

Günümüzde en çok sosyal medyada markaların dikkat ettikleri noktalardan biride takipçi sayısıdır. Yüksek geri dönüşler getirdiği gerekçesiyle birçok marka pazarlaması için ciddi bütçeler ayırıyor. Kanaat önderlerinin ürünleri ile görünmesi , hizmetlerini denemesi için markalar adeta sıraya giriyorlar. Geniş kitlelerin takip ettiği bir hesap haline gelmek bir gecede olacak bir şey değildir. Satın alınan takipçiler, takip […]

Reklamcılığın Tarihçesi

Günümüzde reklamların ne zaman yapılmaya başlandığını, nasıl ortaya çıktıklarını hiç düşündünüz mü? Teknolojinin olmadığı bir zamanda reklamla ve duyurular nasıl yapılıyordu? Afişler nasıl yapılıyordu? Tasarım nasıl yapılıyordu? Reklamcılık M.Ö.300 yıllarında, toplumlar içerisinde doğmış ve gelişim göstermeye başlamıştır. Reklamcılık ilk zamanlarda, çığırtkanlar, tellallar vasıtasıyla yapılmaktaydı. Dükkanların önünde, halk pazarlarında sergilenen ürünlerin ortaya çıkmasıyla da, ikinci gelişim […]

Geçmişte Grafik Tasarım

Grafik tasarım henüz bu adla adlandırılmadan önce; el broşürleri, ilk zamanlarda fotoğraflarla değil gravür baskılarla yapılmaktaydı. Ürünlerin veya etkinliklerin tanıtımını ve duyurusunu yapan afişlerde kendi içerisinde ayrı bir alan olarak değerlendiriliyordu. Bu alanlarda ilk çalışanlarda grafiker, grafik sanatçısı veya tasarımcı değil ressamlardı. Grafik tasarım aslında insanın var oluşundan bu yana varlığını sürdüren ancak insanlar yani […]