Geçmişte Grafik Tasarım

Grafik tasarım henüz bu adla adlandırılmadan önce; el broşürleri, ilk zamanlarda fotoğraflarla değil gravür baskılarla yapılmaktaydı. Ürünlerin veya etkinliklerin tanıtımını ve duyurusunu yapan afişlerde kendi içerisinde ayrı bir alan olarak değerlendiriliyordu. Bu alanlarda ilk çalışanlarda grafiker, grafik sanatçısı veya tasarımcı değil ressamlardı.

Grafik tasarım aslında insanın var oluşundan bu yana varlığını sürdüren ancak insanlar yani bizler tarafından keşfedilmeyi bekleyen bir dünya desem pekte yanlış olmaz çünkü olayı şöyle düşünmekte fayda var mesela ilk insanlar ateşi nasıl buldu? Ellerine aldıkları taşı yere vuruyorlardı veya duvarlara bir şeyler çizmek için duvara sürtüyor ve bu şekilde kıvılcımlar çıkarmış ve bir ot parçası üzerine düşerek yanmasına neden olmuştur.

İlk çağlardan bu yana mağaralarda duvarlara yapılan çizimler, ilk yazılı belgeler ve çeşitli alfabeler ortaya çıkmıştır. Mısırlıların piramitlerdeki hiyeroglif yazıları grafik tasarıma bir örnek olabilir. Aslında bunda ne alakası var diyebilirsiniz ama bunlar olmasaydı bugün belki de hiçbir gelişme gösteremeyebilirdik. Ne kadar ufak ama gelecek için bir o kadar gelecek için büyük bir şey.

Günümüzde Grafik Tasarım

Günümüzün vazgeçilmez teknolojisi ile gelişen bilgisayar ve bilgisayar programları, kullanıcıları için alternatif seçenekler sunmaktadır. Bu alternatif gruplara dahil olan grafik tasarım programları kullanıcısıyla birlikte özgür ve sınırı olmayan bir çok tasarımı, geliştirebilir resimleri, değişik tasarımlar, bir çizimin taslağın oluşturmak veya 3 boyutlu oluşturabilecek bir çok çalışmanın profesyonel eller ile biçimlendirilerek hayat bulabilir.

Grafik tasarımında en başlıca özelliği görselliğe dayanan bir iletişim unsuru olmasıdır. Yazının yanında ayriyeten de görsellik her zaman ön plandadır. Grafik tasarım markaların toplumla iletişime geçmesine ön ayak olan bir reklam vardır.

II. Dünya Savaşında, savaşa asker toplamak içim bir çok propagandalar yapılmıştır. Sözel olarak daha çok görsel iletişim ön plandadır burada. En bilindik örneklerinden biride ‘We Can Do İt’dir

Grafik Tasarımın Önemi

Grafik Tasarım,  bir mesajı belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi (billboard), basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi yazılı ve görsel yollarla, sanatsal ölçütler içinde tasarlamaktır.

Bir grafik tasarımcısı ne yapar peki?
Tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinir, ilgili konuda tek başına veya ekip olarak çalışarak bir kavram ve ana tema oluşturur. Ardından, konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlar. Gerektiğinde, basılacak veya televizyon kanalları ile internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip eder, denetler ve sonuçlandırır.

Bizce grafik tasarımcısı ne gibi özellikler taşımalı?

– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilmeli,

– Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilmeli,

– Hayal gücü zengin olmalı,

– Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili olmalı ve

– Yeniliklere açık olmalı, teknolojiyi yakından takip etmeli.