Grafik Tasarımın Önemi

Grafik Tasarım,  bir mesajı belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi (billboard), basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi yazılı ve görsel yollarla, sanatsal ölçütler içinde tasarlamaktır.

Bir grafik tasarımcısı ne yapar peki?
Tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinir, ilgili konuda tek başına veya ekip olarak çalışarak bir kavram ve ana tema oluşturur. Ardından, konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlar. Gerektiğinde, basılacak veya televizyon kanalları ile internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip eder, denetler ve sonuçlandırır.

Bizce grafik tasarımcısı ne gibi özellikler taşımalı?

– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilmeli,

– Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilmeli,

– Hayal gücü zengin olmalı,

– Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili olmalı ve

– Yeniliklere açık olmalı, teknolojiyi yakından takip etmeli.