Günümüzde Grafik Tasarım

Günümüzün vazgeçilmez teknolojisi ile gelişen bilgisayar ve bilgisayar programları, kullanıcıları için alternatif seçenekler sunmaktadır. Bu alternatif gruplara dahil olan grafik tasarım programları kullanıcısıyla birlikte özgür ve sınırı olmayan bir çok tasarımı, geliştirebilir resimleri, değişik tasarımlar, bir çizimin taslağın oluşturmak veya 3 boyutlu oluşturabilecek bir çok çalışmanın profesyonel eller ile biçimlendirilerek hayat bulabilir.

Grafik tasarımında en başlıca özelliği görselliğe dayanan bir iletişim unsuru olmasıdır. Yazının yanında ayriyeten de görsellik her zaman ön plandadır. Grafik tasarım markaların toplumla iletişime geçmesine ön ayak olan bir reklam vardır.

II. Dünya Savaşında, savaşa asker toplamak içim bir çok propagandalar yapılmıştır. Sözel olarak daha çok görsel iletişim ön plandadır burada. En bilindik örneklerinden biride ‘We Can Do İt’dir