Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tip başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir.

Bir başka deyişle kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyadan görünen yüzüdür. Kurumsal kimlik firmlarda ortaya çıkabilecek olan kargaşasını yok eder. Aynı zamanda iyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik firmaların, müşterilerin ya da hitap edilen hedef kitlenin gözünde prestij kazanımlarını, firmaların saygınlığının artmasını sağlar. Ayrıca, etkili ve akılda kalıcı şekilde oluşturulmuş bu kimlikler firmalar tarafından da özümsendiğinde, müşterilerin gözünde firmalara olan güveni artırarak, firmaların akıllarda daha çok yer etmesini sağlar.

Peki Kurumsal Kimlik Neleri Kapsar?

 • Logo & Slogan
 • Kartvizit
 • Kurumsal Renk ve Font
 • Kurumsal Kimlik Kitabı
 • Antetli Kağıtlar, Zarflar, Dosyalar, CD’ler…
 • Muhasebe Dökümanları (Sürekli Form, Fatura, İrsaliye, Makbuz)
 • Şirket Giyim Kuralları
 • Araç Tasarımları
 • Bina Cephesi Giydirme
 • Gazete ve Dergi gibi tanıtım materyalleri tasarım kuralları
 • Ambalaj Kağıdı
 • Promosyon Malzemeleri
 • Takvim