Reklamcılığın Tarihçesi

Günümüzde reklamların ne zaman yapılmaya başlandığını, nasıl ortaya çıktıklarını hiç düşündünüz mü? Teknolojinin olmadığı bir zamanda reklamla ve duyurular nasıl yapılıyordu? Afişler nasıl yapılıyordu? Tasarım nasıl yapılıyordu?

Reklamcılık M.Ö.300 yıllarında, toplumlar içerisinde doğmış ve gelişim göstermeye başlamıştır. Reklamcılık ilk zamanlarda, çığırtkanlar, tellallar vasıtasıyla yapılmaktaydı. Dükkanların önünde, halk pazarlarında sergilenen ürünlerin ortaya çıkmasıyla da, ikinci gelişim noktasını aşarak, günümüz noktasına gelmiştir.

1800’lerde reklamlar genelde gazetelerde ve el ilanlarıyla yapılıyordu. 1812’de ilk reklam ajansı Londra’da kurulur. 1.Dünya Savaşı Dönemi’nde el ilanlarından daha çok reklamlar radyoda ve gazetelerde yaygınlaşmaya başlar.

1940’larda yani 2.Dünya Savaşı döneminde Televizyonun üretimiyle birlikte bazı önemli gelişmeler olmuştur. Bu arada televizyonun da yepyeni ve kuvvetli bir mecra olarak yayın hayatına girmesi reklamcılığın en büyük etken oldu.